Ülkeler - TPAN

Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması

ICAN ve ortakları üzerindeki on yıllık bir çalışmadan sonra, 7’un Temmuz 2017’i, dünyanın uluslarının ezici bir çoğunluğunun, resmi olarak Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması’nca bilinen, dünya çapındaki . 50 ülkeleri imzalayıp onayladıktan sonra yasal olarak yürürlüğe girecek.

Mevcut durum, imzalayan 93 ve onaylayan 70'nın olmasıdır. 22 Ocak 2021 gece yarısında TPAN yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın tam metni

İmza durumu / onay

Antlaşmadan önce, uzun vadeli felaket insancıl ve çevresel sonuçlarına rağmen, tamamen yasaklanmayan (kimyasal ve bakteriyolojik silahlar varsa) tek kitle imha silahı olan nükleer silahlardı. Yeni anlaşma nihayet uluslararası hukukta önemli bir boşluğu dolduruyor.

Ülkelerin nükleer silah kullanmak, geliştirmek, test etmek, üretmek, imal etmek, transfer etmek, bulundurmak, saklamak, kullanmak veya tehdit etmek ya da nükleer silahların kendi bölgelerine yerleştirilmesine izin vermelerini yasaklar. Ayrıca, bu faaliyetlerden herhangi birine katılmaları için kimseye yardım etmelerini, teşvik etmelerini veya teşvik etmelerini yasaklar.

Nükleer silahlara sahip bir ulus, yasal olarak bağlayıcı ve zamana bağlı bir plana göre onları yok etmeyi kabul ettiği sürece anlaşmaya katılabilir. Aynı şekilde, belirli bir zaman diliminde ortadan kaldırmayı kabul ettiği müddetçe, bir başka ülkenin topraklarındaki nükleer silahları taşıyan bir ülke de katılabilir.

Ülkeler, nükleer silahların kullanımı ve test edilmesinin tüm mağdurlarına yardım sağlamak ve kirli ortamların iyileştirilmesi için önlemler almakla yükümlüdür. Başlangıç, kadınlar ve kızlar üzerindeki ve dünyadaki yerli halklar üzerindeki orantısız etki de dahil olmak üzere nükleer silahların neden olduğu zararı görüyor.

Anlaşma, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde, 2017’ten daha fazla ülkenin ve sivil toplumun katılımıyla Mart, Haziran ve Temmuz aylarında müzakere edildi. 135 Eylül 20 imza için açıldı. Kalıcıdır ve kendisine katılan uluslar için yasal olarak bağlayıcı olacaktır.

TPAN'ı yürürlüğe koymak için işbirliği yapmak, Dünya Barış ve Şiddetsizlik Yürüyüşünün önceliklerinden biriydi.

İmza veya onay belgesi