Mart'tan sonra Kosta Rika'da

Forumun tematik Eksen 1'in tartışılmasıyla devam, Yerli Halkların Bilgeliği

8 Ekim'de, Şiddetsizlik için 1. Latin Amerika Çok Etnik ve Çokkültürlü Yürüyüş, Forumun Tematik Ekseni 1, Orijinal Halkların Bilgeliği, çok kültürlü şiddet içermeyen bir arada yaşama yönünde devam etti.

Uyum içinde çok kültürlü bir arada yaşama, ataların katkısının değerlendirilmesi orijinal şehirler ve kültürlerarasılığın bize bu katkıyı Latin Amerika için istediğimiz şiddetsiz geleceğe dahil etme olasılığını nasıl sunabileceği.

“Kosta Rika'daki Mart Sonrası” üzerine 2 yorum

Yorum yapın